"Onze" Lennert, al vroeg gefascineerd!

Lennert, ons jongste clublid, droeg op 10-jarige leeftijd (2010) al zijn steentje bij om onze mooie hobby onder de aandacht te brengen van de jeugd. Goed gedaan Lennert, een kans om de jeugd van vandaag te laten kennismaken met de fascinerende wereld van de modeltreinen laten we zeker niet liggen, er is immers méér dan PC's en gameconsoles om je vrije tijd in te vullen.

Persberichten ter gelegenheid van de inhuldiging van het clublokaal

Naar aanleiding van de inhuldiging van het clublokaal op 25/05/2013 verschenen er
enkele artikels in de geschreven pers.
Door de reporters werd één en ander uit de intervieuws door elkaar gehaald zodat
de artikels in 'Het Laatste Nieuws' en 'De Streekkrant niet het juiste verhaal vertellen.
In het artikel in 'Het Nieuwsblad' werd dit rechtgetrokken.

Deze persartikels met foto vindt u in de bijlagen.