Historiek

Het ontstaan, ……...een noodgedwongen oplossing…....

“Model-Spoor Vrienden Leuven”, afgekort ”MSVLeuven”, werd opgericht
door ex-leden van de Leuvense ModelTreinClub “LMTC”.

Eind november 2012, toen de deur van het LMTC-clublokaal te Leuven definitief achter ons dichtviel, bleven “de leden van de dinsdagavond” verweesd achter.
LMTC verhuisde reeds maanden voordien naar een lokaal te Lubbeek doch door de beperkingen van dit lokaal en het feit dat “de leden van de dinsdagavond”  aan een eigen project wilden kunnen werken, was de verhuis van deze leden naar Lubbeek geen optie.