Persberichten ter gelegenheid van de inhuldiging van het clublokaal

Naar aanleiding van de inhuldiging van het clublokaal op 25/05/2013 verschenen er
enkele artikels in de geschreven pers.
Door de reporters werd één en ander uit de intervieuws door elkaar gehaald zodat
de artikels in 'Het Laatste Nieuws' en 'De Streekkrant niet het juiste verhaal vertellen.
In het artikel in 'Het Nieuwsblad' werd dit rechtgetrokken.

Deze persartikels met foto vindt u in de bijlagen.