Clubactiviteiten

Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand is het "rijdag".
Tijdens de rijdag op de 3de dinsdag worden er sporadisch workshops
georganiseerd omtrent digitale besturing, besturingsprogramma's, e.a. 

COVID-19 heeft reeds enkele activiteiten naar de prullemand verwezen en
maakt ook dat er wellicht, buiten de gewone clubbijeenkomsten,
GEEN activiteiten zoals clubuitstappen kunnen plaatsvinden in het najaar.... 

Zondag 25 oktober 2020 : Modeltreinbeurs in de Roosenberg (Zoet Water)

Er wordt bijna elke maand door enkele leden naar de beurs in
Houten gereden, begerigen kunnen altijd aansluiten, verdere info in het lokaal.