In- en verkoop van modeltreinen..... een welkome aanvulling van de clubkas!

Model-Spoor Vrienden Leuven koopt en verkoopt 2°hands treinmateriaal en
aanverwante artikelen 
om de clubkas te "ondersteunen".

Naast schenkingen kopen we ook regelmatig complete treinbanen of delen
ervan op.  Alvorens deze weer te koop aan te bieden wordt het materiaal
eerst grondig gecontroleerd op zijn werking en zo nodig hersteld.

Leden en niet-leden kunnen materiaal aanbieden voor verkoop door de club,
hierbij gaat voor leden 10% van de verkoopprijs naar de clubkas,
voor niet-leden is dit 20%

De verkoop van het materiaal vindt plaats op regionale beurzen, evenals op
onze eigen beurs in februari en oktober.
Ook wordt 
er dikwijls materiaal verkocht via de online sites www.2hands.be en
www.marktplaats.nl.

Info en vragen hieromtrent?  
Gelieve contact op te nemen via email info@msvleuven.be.