Historiek

Het ontstaan, ……...een noodgedwongen oplossing…....

“Model-Spoor Vrienden Leuven”, afgekort ”MSVLeuven”, werd opgericht
door ex-leden van de Leuvense ModelTreinClub “LMTC”.

Eind november 2012, toen de deur van het LMTC-clublokaal te Leuven definitief achter ons dichtviel, bleven “de leden van de dinsdagavond” verweesd achter.
LMTC verhuisde reeds maanden voordien naar een lokaal te Lubbeek doch door de beperkingen van dit lokaal en het feit dat “de leden van de dinsdagavond”  aan een eigen project wilden kunnen werken, was de verhuis van deze leden naar Lubbeek geen optie.

Wat nu? Een directe oplossing voor een ander lokaal was er immers niet.
Onze Walter, die een groep goede (trein-)vrienden niet graag wilde zien uiteenvallen, ging niet bij de pakken zitten, deze groep mocht niet in de kou blijven staan?
Gedreven als hij is, bood hij dan ook aan om in de nieuwe loods van zijn landbouwbedrijf een nieuw clublokaal te bouwen.

Begin december 2012 werd dan ook met volle moed begonnen met de bouw van het lokaal.
Aanvankelijk was het de bedoeling om onder LMTC-vlag er twee locaties op na te houden, jammer genoeg is dit niet mogelijk gebleken wegens gebrek aan enige consensus voor deze formule. 
Noodgedwongen werd beslist om dan maar op eigen benen te gaan staan en een nieuwe vereniging op te richten.

23 maart 2013:  de officiële start…..
Het einde van de werken aan het nieuwe lokaal nadert met rasse schreden, tijd om werk te maken van de administratieve verplichtingen aangaande het oprichten van de vereniging.

Op 23 maart 2013 houden de stichtende leden een algemene vergadering.
Op deze stichtingsvergadering worden de statuten opgesteld en wordt een eerste raad van bestuur in plaats gesteld.  Op 24 april 2013 is de publicatie van de statuten in het Staatsblad een feit,................... MSVLeuven staat op de kaart.

Begin april 2013: aanvang bouw clubbaan
In een recordtijd van vier maanden noeste arbeid is ons gloednieuwe lokaal volledig af en zonder snoeverij…...het mag gezien worden, het is een juweeltje.
Hopelijk kunnen we thans alle bouw– of verbouwingsactiviteiten wat achterwege laten en kan de focus gelegd worden op de uitoefening van onze hobby en de bouw van een nieuwe clubbaan.  Hiermee werd begin april 2013 gestart, dit met dezelfde gedrevenheid als deze die aan de dag gelegd werd voor de bouw van het lokaal.

25 mei 2013: inhuldiging lokaal
Op 25 mei 2013 wordt het nieuwe clublokaal “officieel” ingehuldigd. 
Bij een hapje en een tapje kunnen gelijkgestemde zielen en sympathisanten er kennis maken met de leden van MSVLeuven en de acommodatie van de vereniging.