Lid worden?

Wat heeft de club je te bieden ?

· Een gloednieuw en gezellig clublokaal met zithoek, bar en sanitair.
· Een vaste clubbaan in gelijk- en wisselstroom, in de schaal H0 en H0m geïntegreerd.
  (bouw gestart begin april 2013).
· Een wekelijkse bijeenkomst in het clublokaal, met (in de toekomst) diverse activiteiten
  en “rij-dagen”.

· Tweemaal per jaar een ruilbeurs georganiseerd in samenwerking met LMTC.
· Clubuitstappen (met of zonder de trein).
· Contacten met en bezoeken van andere clubs.
· Open-deurdagen en bijzondere clubdagen (bvb familiedagen) in ons clublokaal
  (volgens de evolutie 
van de baan).
· Informatie over ruilbeurzen, tentoonstellingen, nieuwigheden.
· Gezamelijke aankopen van materiaal (in clubverband).
· Veel ‘treintjesplezier’ en goede raad van mensen die leerden van hun fouten.

Wat verwacht de club van je ?

· Interesse voor treinen (model, grootbedrijf,…).
· Deelname aan het clubgebeuren door regelmatig  (in de mate van het mogelijke)
  aanwezig te zijn op clubbijeenkomsten.
· Een persoonlijke inzet bij activiteiten uitgaande van de club (bv ruilbeurs, expo, enz).
· Het betalen van het jaarlijkse lidgeld, zijnde 70 euro/kalenderjaar, 
  jongeren –18 jaar betalen 25 euro.
· Deelname aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Clubbijeenkomsten

· Wanneer : elke dinsdagavond van 1900 uur tot einde

· Waar      :  in het clublokaal te Leefdaal, Tervuursesteenweg 470.

· Wat        : - een gezellige babbel bij een drankje
                   - uitwisselen van allerlei info
                   - werken aan de clubbaan
                   - workshops, demo’s
                   - dvd/video/dia-vertoningen
                   - rijdagen

Interesse?  Neem contact met een bestuurslid of kom gerust eens kijken tijdens een
clubbijeenkomst, dit geheel vrijblijvend.